T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Dijital Medya Okuryazarlığı Projesi

Katılımcı Olma ve Seçim Kriterleri

07/10/2019 16:17:55 - 08/10/2019 16:17:55 - 6674 Okunma

 

KATILIMCI OLMA VE SEÇİM KRİTERLERİ

 

“Dijital Medya Okuryazarlığı Projesinde” katılımcı statüsünde yer almak isteyen bireylerde aşağıdaki şartlar aranmaktadır.

1) Yurtiçinde herhangi bir üniversitede önlisans ya da lisans programında kayıtlı öğrenci olmak.

2) Daha önce TÜBİTAK BİLİMSEL EĞİTİM ETKİNLİKLERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI’ndan yararlanmamış olmak

3) TÜBİTAK-Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri Tabanına kayıtlı olmak

4) Öğrenim gördüğü programın müfredatında "medya okuryazarlığı" dersi bulunmamak (Katılımcılardan öğrenim gördükleri programın müfredat örneğini, öğrenim gördükleri kurumların web sitesinden indirip tarafımıza göndermeleri istenecektir) 

 

Yukarıdaki şartları sağlayan, projeden katılımcı statüsünde faydalanmak isteyen bireyler, projenin web sayfasında (dimoy.klu.edu.tr) oluşturulan Başvuru Formunu doldurmak suretiyle  - proje TÜBİTAK tarafından kabul edildikten sonra belirlenecek tarihlerde -  başvuru yapabilecektir.

 

 Yukarıda aranan koşullar dikkate alınarak etkinliğe kabul edilecek katılımcıların seçiminde katılımcıların dengeli dağılımının (farklı okul/kurum/şehirlere göre) olması ve Lisans/önlisans transkript başarı not ortalaması (GANO) kriteri dikkate alınacaktır. Kesinleşen asil ve yedek liste web sayfasında ilan edilecektir.

Başvuru şeması için aşağıdaki görseli inceleyiniz.. 

 

dijital medya okuryazarlığı proje kırklareli üniversitesi kariyer merkezi tübitak 2237-a

Facebook Twitter Google Plus
basvuru seması
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.