T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Dijital Medya Okuryazarlığı Projesi

Projenin Konusu ve Amacı

08/10/2019 16:31:13 - 08/10/2019 16:31:13 - 7514 Okunma

         Projenin Konusu ve Amacı 

 

          Dijital çağla birlikte gençleri tehdit eden yeni risk ve sorun alanları ortaya çıkmaya başlamıştır. İnternet ve sosyal medya bağımlılığı, siber-zorbalık, sahte haber sorunu, yeni oluşan dijital kültüre adaptasyon sorunu, güvenilir bilgiye ulaşma sorunu, çevrimiçi kişisel mahremiyet ihlalleri, veri güvenliği ve çeşitli dijital dolandırıcılık / aldatma biçimleri, bu riskler arasında sayılabilir.

 

          Bireysel ve toplumsal manada dijital medyayı sağlıklı kullanmanın yolu, söz konusu risklerin farkında olmak, yeni teknolojileri sorgulayıcı bir biçimde yaklaşmak ve proaktif bir biçimde dijital yetenekleri geliştirmekten geçmektedir.  CIGI-Ipsos (2019) isimli araştırma şirketinin yaptığı güncel bir araştırmaya göre, internet kullanıcılarında oluşan bir güvensizlik söz konusudur ve bunun temel nedenleri siber suçlular, sosyal medya şirketleri ile arama motorlarının kullandığı algoritmalar olarak tespit edilmiştir. Son “Dijital Zeka Raporuna” (Park, 2019) göre ise, günümüzde gençlerin karşılaştıkları en ciddi siber riskleri, siber-zorbalık, teknoloji ve sosyal medya bağımlılığı, çevrimiçi aldatmacalar, yanlış bilgilere maruz kalma ve kişisel gizliliğin ihlali oluşturmaktadır. Görüldüğü üzere, dijital çağın içine doğmuş olan ve “dijital yerliler” (Prensky, 2001) olarak da adlandırılan gençler dijital ortamdaki faaliyetleri bağlamında önemli bir risk grubunu oluşturmaktadır ve onların bu konularda bilinçlendirilmeleri / eğitilmeleri önem arz etmektedir. Tüm bu ifade edilenler bizi “dijital vatandaşlık” ve “dijital medya okuryazarlığı” kavramlarına götürmektedir. Dijital vatandaşlık ile, dijital ortamdaki haklarının farkında olan ve buna uygun bir sorumluluk duygusuyla hareket eden, etik değerlere bağlı ve yeni iletişim teknolojilerinin getirdiği risklere karşı bilinçli olan ideal bir tipoloji kastedilmektedir. Bu kişilerin, internet ortamındaki bilgi, yayın, haber ve içeriklere karşı sorgulayıcı / eleştirel davranması; aynı zamanda dijital imkânları / yetkinlikleri kullanarak sağduyulu ve etik ilkelere uygun bir biçimde dijital ortama katkı sunmaları beklenmektedir. İşte bu noktada da “dijital okuryazarlık / medya okuryazarlığı” eğitimleri kritik bir rol oynamaktadır. Özellikle gençlerin zamanlarının çok büyük bir kısmını yeni iletişim ortamlarında geçirdiği düşünüldüğünde; yeni medya ortamlarının yarattığı dönüşümü ve yeni kültürü kavramak, bilinçli bir biçimde içerik üreterek bu dönüşümün aktif bir parçası olmak ve dijital araçları kullanma konusunda yeterli donanımı edinerek bireysel çevrimiçi güvenliği sağlamak elzem hale gelmektedir. 

 

          Medyada yer alan içerikler sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla eskisinden daha fazla teyide muhtaç bir yapıya bürünmüştür. Geleneksel medyada da durum farklı değildir. İçeriklerin kurgu mu gerçek mi olduğunu ayırt etmenin neredeyse imkânsız hale geldiği günümüz medya ortamında bireyler doğru bilgiyi teyitleme konusunda savunmasızlardır. Medya okuryazarlığı dersleri sınırlı sayıda bölümün müfredatına girmiş olsa da pek çok genç herhangi bir medya okuryazarlığı dersi almadan üniversite sıralarına gelmektedir. Yetişkin bir birey gün içinde sayısız kez medya içeriğine maruz kalmaktadır. Medya okuryazarı bir birey kurgu ve gerçek arasındaki ayrımı yapabilirken bu konuda eğitim almamış bir kimse gerçeklik ile kurguyu ayırt edememektedir. Dijital medya okuryazarlığı atölyesi projesinin hedefi üniversite öğrencilerinin dijital medya okuryazarlık seviyelerini yükseltmektir.  Amaçları ise; dijital ortamda güvenilir bilgiye ulaşma, açık erişim kaynaklarından doğru yararlanma, dijital ortamların fırsat ve risklerini anlama, dezenformasyona karşı mücadele etme, sosyal ağ ve uygulamaların nasıl çalıştığını anlama, reklam ve popüler kültürün dijitaldeki yansımalarını kavrama, kişisel verilerin korunması, globalleşen dijital kültürü anlama ve sosyal öğrenme kuramı çerçevesinde dijital medyayı anlamadır.

KLÜ Kariyer Merkezi Tübitak 2237-a

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.